یک‌شنبه 5 تیر 1401

پایان کار شناگران ایران در مسابقات جهانی؛ موفقیتی در کار نبود

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهرنا - ایرنا - در ششمین روز مسابقات شنا قهرمانی جهان، مهرشاد افقری در ماده 100 پروانه و متین سهران در ماده 50 متر آزاد با قرار گرفتن در رده چهل و هفتم و پنجاه و هشتم جهان به کار خود پایان دادند. با این اوصاف کار نمایندگان کشورمان در این رویداد به اتمام رسید.