پیش بینی فعالان سیاسی از نوع مراودات بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع

محمدعلی پور مختار معتقد است که هرچند حمایت بهارستانی ها از رئیس جمهور منتخب نوید بخش تعامل این دو قوه می باشد اما به طور طبیعی اختلافاتی بین آن ها بروز می کند.