یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403

چالش بنزین تاکسی‌های اینترنتی / 160 لیتر در ماه پاسخگوی نیاز رانندگان است؟

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع

دولت مصمم است کارت سوخت جایگاه‌های را محدود کند. این تصمیم می‌توانند باعث توقف فعالیت بخش قابل توجهی از رانندگان یا سفیران تاکسی‌های اینترنتی شود. از سوی دیگر قریب به یک سال است که سهمیه سوختی برای این رانندگان اختصاص پیدا نکرده است. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد مسافرکش‌های اینترنتی فعال وجود ندارد، اما بر اساس آمار‌های اعلامی توسط دو تاکسی اینترنت مطرح در سال 1401 حداقل 6 میلیون...