پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

چرا شفق‌های قطبی در مناطق بسیار دور از قطب‌ها ازجمله ایران مشاهده شدند؟

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

طوفان ژئومغناطیسی اخیر که شفق‌های قطبی زیبا را در عرض‌های پایین‌تر از 40 درجه شکل داد، قوی‌ترین رویداد این‌چنینی در عصر گوشی‌های هوشمند بود.