پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

چرا گربه‌ها سه پلک دارند و انسان دو پلک؟

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

چرا گربه‌ها و سایر حیوانات پلک سوم دارند، اما انسان‌ها پلک سوم ندارند؟