چرا یک نویسنده به عنوان تولید کننده اثر کمترین دستمزد را باید بگیرد؟

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

یک نویسنده کتاب گفت: عواملی که چالش‌های متعدد و رنجش برای نویسنده فراهم می‌کنند کم نیستند خصوصا موضوعاتی که در حوزه ناشران وجود دارد، تاخیر در پرداخت دستمزد‌ها یکی از چالش‌های اصلی امروز برای نویسندگان است.