کتاب «پرواز تا بی‌نهایت»؛، یادنامه شهید بابایی در ایستگاه چهل و دوم

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع

کتاب پرواز تا بی‌نهایت یادنامه شهید امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی به چاپ چهل و دوم رسید.