کروکی‌ها تا 2 ماه آینده در سراسر کشور الکترونیکی می‌شود

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع

رییس پلیس راهور گفت: تا 2 ماه آینده در سراسر کشور 9 هزار تبلت و سه هزار دست افزار سپهر توزیع می‌شود و کروکی تصادفات الکترونیکی خواهد شد.