چهارشنبه 19 مرداد 1401

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی پزشکی سال 1401 منتشر شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی پزشکی سال 1401 منتشر شد

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی «پژوهشی / فناوری محور» رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی برای 65 رشته و مجموعه منتشر شد.

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی «پژوهشی / فناوری محور» رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی برای 65 رشته و مجموعه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی «پژوهشی / فناوری محور» رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در روزهای 2 و 3 تیرماه 1401 برگزار شد.

14 هزار و 149 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که 64 درصد شرکت کنندگان را زنان و 36 درصد را مردان تشکیل داده بودند و 73 درصد از شرکت کنندگان در قالب 72 رشته از رشته های علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در آزمون حاضر بودند.

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی «پژوهشی / فناوری محور» رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی 5 تیرماه 1401 روی سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://sanjeshp.ir منتشر شده است.

مهلت ارسال اعتراضات از 7 تا 11 تیر 1401 از طریق سامانه سنجش آموزش پزشکی و در قالب فرمت اعلام شده روی سایت امکان‌پذیر است و پس از رسیدگی به اعتراضات، نتایج اولیه آزمون در هفته اول مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد و پس از آن مصاحبه انجام و نتایج نهایی در نیمه دوم شهریور 1401 اعلام خواهد شد.