چهارشنبه 6 مهر 1401

کنعانی: سخنان رئیسی صدای حق طلبی ملت های آزاده بود

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - سخنگوی وزیرامور خارجه در توئیتی گفت: سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صدای حق طلبی بوده است.