چهارشنبه 6 مهر 1401

کنعانی: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی کند

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - سخنگوی وزیرامور خارجه در توئیتی گفت: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید (صهیونیست) نمی کند.