سه‌شنبه 2 مرداد 1403

یک سگ نگهبان به 11 شهروند مشهدی حمله کرد

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

رئیس شبکه دامپزشکی مشهد از گزش 11 شهروند مشهدی در اثر حمله یک سگ نگهبان خبر داد.