آزمون فلوشیپ پزشکی 9 مرداد برگزار می شود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
آزمون فلوشیپ پزشکی 9 مرداد برگزار می شود

آزمون فلوشیپ پزشکی 9 مرداد 99 در دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزار می شود.

آزمون فلوشیپ پزشکی 9 مرداد 99 در دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1399 در روز پنجشنبه 9 مرداد 99 در دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزار می شود.

تعداد یک هزار و 462 نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند که این تعداد برای قبولی در 15 دانشگاه و 77 رشته تکمیلی تخصصی رقابت می کنند.

مرحله شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) برگزار خواهد شد.