آموزش نودانشجویان تماما مجازی شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
آموزش نودانشجویان تماما مجازی شد

معاون وزیر علوم گفت: تلاش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند ولی به خاطر موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را الکترونیکی کنیم.

معاون وزیر علوم گفت: تلاش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند ولی به خاطر موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را الکترونیکی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق با اشاره به زیرساخت های آموزش الکترونیکی دانشگاه ها گفت: آموزش الکترونیکی در کشور نسبت به ترم قبل خیلی بهتر شده است، چراکه زیرساخت های دانشگاهی آماده تر شده است و اساتید آموزش های لازم را دیده و توانمندسازی اساتید صورت گرفته است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: متاسفانه یک شکاف زیادی بین دانشگاه های خوب و دانشگاه ها و موسسات ضعیف تر داریم، هرچند الان باید همه دانشگاه ها از حدی از آموزش های الکترنیکی برخوردار شده باشند.

وی ادامه داد: قرار است رتبه بندی دانشگاه ها در زمینه آموزش های مجازی انجام شده و نتایج اعلام شود سپس براساس آن سیاست هایی را برای ارائه مجوز دوره ها خواهیم گذاشت.

خاکی صدیق افزود: با توجه به شرایط، چاره ای نداریم به جز اینکه آموزش الکترونیکی را با تمام توان پیگیری کرده و بعد از پسا کرونا هم آموزش ترکیبی را جلو ببریم.

وی یادآورشد: دیگر دوران آموزش سنتی صد درصد چهره به چهره به اتمام رسیده است و باید رویکرد نوین آموزشی را پی بگیریم که ترکیبی از این دو است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سلامتی دانشجویان از اولویت اصلی وزارت علوم است و در همین راستا باید تمام مراحل ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی افزود: ترم جاری دانشگاه از اواخر شهریور و اول مهر آغاز شد ولی دانشجویان تازه وارد با تأخیری به خاطر شرایط کرونا مواجه هستند که دانشگاه ها به علت اینکه دانشجویان متضرر نشوند و دوره تحصیلی آنان برقرار باشد برنامه ریزی هایی را انجام داده اند تا دانشجویان بتوانند دوره تحصیلی را به اتمام برسانند.

آقای خاکی صدیق ادامه داد: تعداد واحدهایی که دانشجویان می گیرند مانند سال وی افزود: امیدواریم در ترم آینده کلاس ها به صورت حضوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار شود.

های گذشته نخواهد بود و این تعداد واحدها کمتر است برای اینکه در بازه زمانی مناسب ترم را به پایان برسانند.

وی افزود: دوره تحصیلی حتما به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تلاش کردیم تا دانشجویان تازه وارد بتوانند دو یا سه هفته ابتدایی ترم به صورت فیزیکی حضور داشته باشند که با دانشگاه، محیط و استادان آشنا شوند ولی به خاطر موج سوم کرونا مجبور هستیم این ترم را به صورت الکترونیکی داشته باشیم.