پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین"

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین"

بی بی سی فارسی تلاش زیادی کرده تا در گفت‌وگو با یاسین رامین و همسرش مهناز افشار، این مجرم محکوم به حبس در پرونده اختلاس از جمعیت هلال احمر را در افکار عمومی تبرئه کند؛ بر این اساس 24 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه یاسین رامین توسط تسنیم منتشر شد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر سال 1393 از "یاسین رامین" فرزند محمدعلی شکایت کرد. یاسین رامین که در آن سال مدتی بود با مهناز افشار، چهره سینمای ایران ازدواج کرده بود، اتهامات را نپذیرفت اما نظر دادگاه بدوی، چیز دیگری بود و او را به 17 سال حبس و رد مال به میزان 2 میلیون یورو محکوم کرد.

اعتراض به رأی و صدور حکم جدید حاکی از تبرئه یاسین رامین را داشت اما جالب اینکه مهناز افشار پیش از اعلام رأی بدوی در سال 1398 با ادعای طلاق، اقدم به خروج برخی از اموال به خارج از کشور و مهاجرت به اروپا کرد.

سازمان تدارک پزشکی جمعیت هلال احمر پس از ابلاغ رأی تجدید‌نظر و بر اساس امکان و ابزار قانونی آمده در قانون آیین دادرسی، درخواست فرجام‌خواهی کرد که با پذیرش درخواست فرجام‌خواهی، این پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت.

با رأی دیوان عالی "یاسین رامین" به 3 سال حبس محکوم شد

در نهایت و در بهمن ماه 1402 دیوان عالی کشور با صدور رأی نهایی در پرونده اختلاس از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر، رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبرئه "یاسین رامین" را نقض و این فرد را به 2 سال حبس و جریمه 873887 یورویی محکوم کرد.

در دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آمده است:

"... متهم آقای یاسین رامین را به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در مورد دعوای مطروحه از سوی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر به طرفیت متهم فوق‌الذکر به‌خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هم دعوای مذکور با توجه به احراز انتساب جرم خیانت در امانت به شرح فوق وارد و ثابت می‌باشد لذا مستنداً به مواد 9 و 14و 17 قانون آئین دادرسی کیفری متهم فوق‌الذکر را به پرداخت مبلغ 873.887 یورو بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی پرداختی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید..."

اما برخلاف برخی ادهای مطرح شده از سوی یاسین رامین و مهناز افشار، تمام حقوق‌دانان مبرز کشورمان بر این حقیقت واقف هستند که آرای صادره از سوی دیوان عالی کشور از بیشترین میزان اتقان برخوردارند.

پس از انتشار خبر اختصاصی تسنیم با تیتر «با رأی دیوان عالی "یاسین رامین" به 3 سال حبس محکوم شد» تلویزیون فارسی‌زبان و لندن‌نشین بی‌بی‌سی تلاش زیادی داشت تا در گفت‌وگو با یاسین رامین و همسرش مهناز افشار، این مجرم محکوم به حبس در پرونده اختلاس از جمعیت هلال احمر را در افکار عمومی تبرئه کند و بخش‌هایی از وبسایت و کانال تلگرامی و پیچ اینستاگرامی خود را به آن اختصاص داد.

با این توضیح، برای نخستین بار تصویر رأی صادر شده پرونده اختلاس از سازمان تدارک پزشکی جمعیت هلال احمر در تسنیم منتشر می‌شود تا مخاطبان با مطالعه آن، در جریان ابعاد دقیق‌تری از اقدامات مجرمانه یاسین رامین قرار گیرند.

اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 2
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 3
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 4
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 5
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 6
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 7
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 8
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 9
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 10
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 11
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 12
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 13
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 14
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 15
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 16
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 17
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 18
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 19
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 20
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 21
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 22
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 23
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 24
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 25
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 26
اختصاصی / 26 صفحه از جزئیات اقدامات مجرمانه "یاسین رامین" 27