چهارشنبه 3 مرداد 1403

استقبال بخش خصوصی از ساخت 4000مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
استقبال بخش خصوصی از ساخت 4000مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: تعداد پیشنهاد دهندگان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساخت 4000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید بیش از 26 درصد افزایش داشته است.

معاون فنی و مهندسی ساتبا گفت: تعداد پیشنهاد دهندگان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تکمیل ساخت 4000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید بیش از 26 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا پرنده مطلق خاطرنشان کرد: در حالی بازگشایی پاکت‌های مناقصه سرمایه‌گذاری برای ساخت 1763 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر برگزار شد که برای حدود 2226 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر پیشنهاد سرمایه گذاری در ساتبا دریافت شد.

وی، استقبال از سرمایه گذاری در توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را بی‌نظیر توصیف و بیان کرد: استقبال به حدی بوده است که ساتبا نتوانست برخی سرمایه گذاران را به عنوان برنده انتخاب کند، بنابراین به شرکت‌های مذکور پیشنهاد شده است که از روش‌های دیگر و مدل‌های دیگر سرمایه گذاری همچون بورس انرژی، تهاتر صنعت و رمز ارز جهت سرمایه گذاری اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در حالی که سقف خرید برق هر کیلووات ساعت 6.9 سنت دلار، از سوی ساتبا مطابق با مصوبه تعیین شده است، متقاضیان سرمایه‌گذاری در تعدادی از ساخت گاه‌ها، 5.9 سنت دلار پیشنهاد قیمت ارائه کردند که نشان از کاهش 14 درصد قیمت پیشنهادی در مقابل سقف قیمتی مجاز و رقابت و اشتیاق سرمایه‌گذاران برای برنده شدن در مناقصه داشته است.

پرنده مطلق با اشاره به نتایج مناقصه سرمایه‌گذاری برای ساخت 1763 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر عنوان کرد: 42 شرکت بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه گذاری ساخت 1763 نیروگاه تجدید پذیر در 70 ساخت گاه کشور و 15 استان در مناقصه سرمایه گذاری برای تکمیل ساخت 4000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید برنده شدند.

وی ادامه داد: ساخت گاه تعیین شده در 15 استان شامل استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، یزد، فارس، مرکزی، اصفهان، قزوین، سمنان، آذربایجان غربی، قم، زنجان، همدان، خراسان رضوی بوده که در استان‌های یزد با 19 ساخت گاه و کرمان با 14 ساخت گاه بیشترین تعداد پیشنهاد سرمایه گذاری صورت گرفته است.

پرنده مطلق با بیان اینکه استان کرمان با 407 مگاوات حائز بیشترین ظرفیت نیروگاهی در این مناقصه شده است، اضافه کرد: پس از استان کرمان، سیستان و بلوچستان با 365 مگاوات، آذربایجان شرقی با 303 مگاوات و یزد با 285 مگاوات حائز بیشترین ظرفیت نیروگاهی در این مناقصه شده‌اند.