افزایش ذخایر ارز و طلای روسیه همچنان ادامه دارد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
افزایش ذخایر ارز و طلای روسیه همچنان ادامه دارد