افزایش نرخ سود در همه سررسیدها / جهش بزرگ در معاملات اوراق

وب‌گاه اقتصاد نیوز مشاهده در مرجع
افزایش نرخ سود در همه سررسیدها / جهش بزرگ در معاملات اوراق

اقتصادنیوز: امروز 21 مهر 1400 حجم معاملات اوراق بدهی دولت شاهد جهش بزرگی بود.

به گزارش اقتصادنیوز امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 175 درصد افزایش به 577 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 35 نماد اخزا و 5 نماد اراد انجام شد.

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 15.5 هزار میلیارد تومان رسید.. که بخش عمده آن به عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط دارد.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در کلیه سررسیدهای افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال یا یک دهم درصد افزایش به 22.29 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با دو دهم درصد افزایش به 23.15 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با چهار دهم درصد افزایش به 23.93 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با سه دهم درصد افزایش به 24.04 درصد رسید.

امروز روند نرخ بازدهی اوراق آتی نیز شاهد نوساناتی بود. این منحنی در سررسید 400 روزه 23.1 درصد، در سررسید 600 روز.324 درصد و در سررسید 800 روز 25 درصد بود.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

*س_نرخ بازده نقدی و آتی_س*

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

همچنین بخوانید