دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

ایران در مالیات بر ارزش افزوده با کشور‌های دنیا فاصله معناداری دارد

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ایران در مالیات بر ارزش افزوده با کشور‌های دنیا فاصله معناداری دارد

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ ارزش افزوده مالیات در کشور‌های آسیایی 11 درصد و در ایران 9 درصد است.

اشکان هراتی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ ارزش افزوده مالیات در ایران فاصله معناداری با سایر کشورها در دنیا دارد.

به گفته وی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنها 11درصد بوده و در کشورهای حوزه آفریقا میانگین و به صورت متوسط 18درصد است.

او گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای صاحب توسعه حدود 20درصد ودر اتحادیه اروپا متوسط نرخ 16درصد است.

وی افزود: این آمارها نشان می‌دهد که ایران با کشورهای مختلف در این حوزه فاصله بسیار زیادی با نرم های جهانی دارد. البته هدف ما رسیدن به نرم های جهانی نیست.

او یادآور شد: تمامی این اقدامات در کشورهای مختلف بر بستر سامانه مودیان و بستر نظام مالیاتی الکترونیکی انجام شده که از سال های گذشته اجرا شده بود.

وی افزود: در170 کشور جهانی ارزش افزوده مالیاتی شناخته شده است و نرخ ارزش افزوده مالیاتی در ایران به 9 درصد رسیده است.

هراتی اظهار کرد: گرفتن مالیات را از دانه درشت‌ها شروع می‌کنیم و گرفتن مالیات بیشتر برای دانه درشت‌های کشور است و ما می‌خواهیم ازکسب و کارهای تولیدی کوچک به فرارهای بزرگ مالیاتی برسیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی