بازگشت آرامش به اردوی استقلال با آشتی مظاهری و حسینی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بازگشت آرامش به اردوی استقلال با آشتی مظاهری و حسینی

در ابتدای تمرین امروز آبی پوشان دروازه‌بان های این تیم با یکدیگر آشتی کردند تا آرامش به اردوی این تیم بازگردد.

در ابتدای تمرین امروز آبی پوشان دروازه‌بان های این تیم با یکدیگر آشتی کردند تا آرامش به اردوی این تیم بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز تمرین امروز آبی پوشان سید حسین حسینی و رشید مظاهری که روز گذشته بین آنها کدورت پیش آمده بود، با یکدیگر آشتی کردند تا با حسنه شدن روابط بین آنها، آرامش به اردوی آبیها بازگردد.

رسانه رسمی باشگاه استقلال با انتشار این عکس رفع کدورت بین این دو دروازه‌بان را تایید کرد.