برنامه درسی شنبه 22 آذر مدرسه تلویزیونی

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
برنامه درسی شنبه 22 آذر مدرسه تلویزیونی

تهران - ایرنا - جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه 22 آذر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش شامگاه جمعه به گزارش شامگاه سه شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 22 آذر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت8 تا 8:30 دانش فنی پایه - رشته طراحی و دوخت - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت8:30 تا9 خط در گرافیک - رشته گرافیک - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9تا9:30 فیزیک - مشترک تمام رشته ها - پایه 10 و 11- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 20:50 تا 21:15 ریاضی - رشته مشترک تمام رشته ها - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 21:15تا21:50 شناخت مواد و مصالح - پایه 10 - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی و حرفه ای

6پایه ابتدایی:

ساعت10:30 تا 11:00 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11:00 تا11:30 بازی و ریاضی پایه دوم ساعت 11:30تا 12:00 علوم تجربی و تفکر پایه سوم ساعت12:00تا12:30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12:30تا13:00 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت13:00تا13:30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت 13:30تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

...............‌.‌000000000

متوسطه اول:

ساعت 14:30تا 15:00 نگارش - درس سوم (طبقه بندی موضوع) پایه هفتم

ساعت15:00تا15:30 نگارش - درس سوم (نگاه کنیم و بنویسیم) پایه هشتم

ساعت 15:30 تا 16 نگارش - درس سوم (انتخاب زبان نوشته) پایه نهم

......‌...... ...‌....

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت 16 تا 16:30: رشد حرفه ای معلمان

متوسطه دوم :

ساعت 16:30 تا17:00 زیست شناسی 3 - پایه 12- رشته علوم تجربی ساعت 17 تا 17:30 زیست شناسی 2 - پایه 11- رشته علوم تجربی ساعت 17:30تا 18:00 کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه 11 - مشترک تمامی رشته ها

ساعت 20:00تا20:25 فیزیک 2 - پایه 11 - رشته تجربی ساعت 20:25تا 20:50 ریاضی 3 - پایه 11 - رشته تجربی شنبه 22آذرشبکه 4 ساعت7:30درس عربی زبان قران 1پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی. ساعت8 درس ریاضی آمار1پایه10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت8:30درس عربی زبان قران2 پایه11ادبیات وعلوم انسانی. ساعت10:15درس عربی زبان قران3 پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی. ساعت10:45درس دین وزندگی2 پایه11 رشته ادبیات و علوم انسانی. ساعت11:15درس عربی زبان قران3پایه12 رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت11:45درس زبان خارجی1پایه10مشترک تمام رشته ها. ساعت12:15درس فیزیک3 پایه12رشته ریاضی فیزیک. ساعت12:45درس حسابان1 پایه11رشته ریاضی فیزیک. ساعت13:15درس فیزیک3 پایه12 رشته ریاضی فیزیک. ...............................

شنبه 22 آذر شبکه قران ومعارف اسلامی. ...... صبح... ساعت11درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی. ساعت11:30درس آموزش قرآن اول دبستان. ........ عصر... ساعت15 دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی ساعت15:30 آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

برچسب‌ها