بیانیه باشگاه استقلال درباره ماجرای اسماعیلی / اختلاف و ابهام درباره هدیه یا پیش پرداخت قراداد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
بیانیه باشگاه استقلال درباره ماجرای اسماعیلی / اختلاف و ابهام درباره هدیه یا پیش پرداخت قراداد