چهارشنبه 3 مرداد 1403

بیشترین و کمترین ضریب جینی در کدام دولت‌ها بود؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
بیشترین و کمترین ضریب جینی در کدام دولت‌ها بود؟

نگاهی به آمارهای رسمی نشان میدهد بیشترین رقم ضریب جینی در سال 97 و کمترین آن در سال 1401 ثبت شده است.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که بالاترین رقم ضریب جینی طی سال‌های اخیر در سال 1397 و کمترین رقم آن در سال 1401 ثبت شده است.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح روند تحولات ضریب جینی گفته: بواسطه انواع سیاست های حمایتی مستقیم و غیرمستقیم دولت سیزدهم، روند توزیع درآمد در سه سال اخیر رو به بهبود بوده است؛ روند کاهشی قابل توجه شاخص ضریب جینی گواهی بر این واقعیت است.

به گزارش تسنیم، ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که برای سنجش نابرابری درآمدی و مطلوبیت توزیع درآمد از آن استفاده می شود. این ضریب هرچه به صفر نزدیک تر باشد نابرابری درآمدی کمتر و هرچه به یک نزدیک تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه نامطلوب تر است.

بیشترین و کمترین ضریب جینی در کدام دولت‌ها بود؟ 2