تاریخ امتحانات الکترونیک پایان ترم دانشگاه پیام نور تغییر کرد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
تاریخ امتحانات الکترونیک پایان ترم دانشگاه پیام نور تغییر کرد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیر حسین بهروز از تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم نیمسال 1400-1399 دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: آزمون‌های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور بدون تغییر در ترتیب برگزاری آنها، در بازه زمانی اول تا 26 خردادماه برگزار می‌شود. بهروز با عنوان اینکه با توجه به ادامه شرایط ناشی از بیماری کووید 19، لزوم اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به برگزاری آمار...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیر حسین بهروز از تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم نیمسال 1400-1399 دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: آزمون‌های پایان نیمسال دانشگاه پیام نور بدون تغییر در ترتیب برگزاری آنها، در بازه زمانی اول تا 26 خردادماه برگزار می‌شود. بهروز با عنوان اینکه با توجه به ادامه شرایط ناشی از بیماری کووید 19، لزوم اتخاذ تمهیدات لازم با توجه به برگزاری آمار بالای آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور و به منظور ارتقای کیفیت اجرایی برگزاری ارزشیابی دروس نظری در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1400-1399، امتحانات در ترم جاری، نسبت به تاریخ قبلی در تقویم آموزشی، زودتر برگزار می‌شود، گفت: به منظور سهولت در برگزاری آزمون‌ها، استان‌ها مجاز خواهند بود آزمون‌های پایان ترم را در بستر‌های متعدد مورد تأیید با هماهنگی اساتید برگزار کنند. وی همچنین افزود: اساتید می‌توانند جهت کاهش بار ترافیکی در صورت هماهنگی و اطلاع رسانی کامل با دانشجویان، آزمون‌ها را در نوبت‌ها و زمان‌های هماهنگ شده دیگر، پیش از تاریخ آزمون برگزار کنند. مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه آزمون‌ها صرفا باید از منابع درسی مصوب اعلام شده دانشگاه باشد، اظهار داشت: استفاده از سایر شیوه‌های ارزشیابی برای دروس (گروه درسی) با تعداد دانشجوی کمتر از پنج نفر با تشخیص مدرس ذیربط و تأیید رئیس استان مجاز است. وی یادآور شد: شرایط آزمون دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال جاری نیز مانند ترم‌های گذشته در نهایت دقت، سلامت، نظم و آرامش برگزار خواهد شد و در این خصوص تمهیداتی در قالب دستورالعمل به استان‌ها در حال ارسال است. تاریخ قبلی تاریخ جدید تاریخ قبلی تاریخ جدید تاریخ قبلی تاریخ جدید 11 خرداد یک خرداد 22 خرداد 11 خرداد 30 خرداد 20 خرداد 12 خرداد دو خرداد 23 خرداد 12 خرداد 31 خرداد 22 خرداد 13 خرداد سه خرداد 24 خرداد 13 خرداد 2 تیرماه 23 خرداد 17 خرداد 4 خرداد 25 خرداد 17 خرداد 3 تیرماه 24 خرداد 18 خرداد 8 خرداد 26 خرداد 18 خرداد 5 تیرماه 25 خرداد 19 خرداد 9 خرداد 27 خرداد 19 خرداد 6 تیرماه 26 خرداد 20 خرداد 10 خرداد