یک‌شنبه 16 بهمن 1401

ترجمه فارسی «صحیفه باقریه و صادقیه» چاپ شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
ترجمه فارسی «صحیفه باقریه و صادقیه» چاپ شد

کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه» با ترجمه علیرضا برازش توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شد.

کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه» با ترجمه علیرضا برازش توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه» با گردآوری سیدمحمدباقر موحد ابطحی، به‌تازگی با ترجمه علیرضا برازش توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

عنوان اصلی کتاب مورد نظر «الصحیفه الباقریه و الصادقیه الجامعه» است که با گردآوری زنده‌یاد موحد ابطحی در یک‌مجموعه 7 جلدی چاپ شده و ادعیه وارده از 14 معصوم را شامل می‌شود. علت انتخاب عنوان «صحیفه الجامعه» به‌دلیل جامع‌بودن کتاب پیش‌روست چون کمتر دعایی از دو امام باقر و صادق است که از دید او دور مانده باشد.

کتاب پیش‌رو 2 بخش اصلی دارد که عبارت‌اند از «صحیفه باقریه» و «صحیفه صادقیه». بخش اول کتاب، 5 فصل دارد که به‌ترتیب از این‌قرارند: «دعاهای امام باقر (ع) در به پاکی یاد کردن خداوند باشکوه، ستایش و بزرگداشت او، راز و نیاز با او، و زاری به درگاه او»، «دعاهای امام (ع) و درباره درخواست‌های فراگیر و ویژه»، «دعاهای امام (ع) در زمان‌های مختلف»، «دعاهای امام (ع) در موقعیت‌ها» و «دعاهای امام (ع) درباره کسانی که برای آن‌ها دعا یا نفرین کرده است.»

در بخش «صحیفه صادقیه» هم مخاطب با 6 فصل روبروست که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «دعاهای امام (ع) در مدح و بزرگداشت و یگانه‌دانستن و به پاکی یادکردن و ستایش خداوند باشکوه و مناجات و زاری به درگاه او»، «دعاهای امام (ع) درخواسته‌های عام و خاص»، «دعاهای امام (ع) در اوقات شبانه‌روز»، «دعاهای امام (ع) در زمان انجام کارها»، «دعاهای امام (ع) برای برخی افراد یا ضد برخی افراد» و «دعاهای امام (ع) و دعاهای محافظت ایشان که برگرفته از قرآن کریم است».

یکی از دعاهای این‌کتاب به این‌ترتیب است:

خدایا، همه خوبی‌ها را، زودر و دیر آن و آن‌ها را که می‌دانم و آن‌ها که نمی‌دانم، از تو می‌خواهم و از هر چه شر است، زود و دیرش و آن‌ها که می‌دانم و آن‌ها که نمی‌دانم، به تو پناه می‌آورم. خدایا، همه خوبی‌ها را از تو می‌خواهم، چه آن‌ها که در دعایم خواسته‌ام و چه آن‌ها که نخواسته‌ام. خدایا، بهترین چیزی را که امید بسته‌ام از تو می‌خواهم از شر آنچه از آن می‌پرهیزم و شر آنچه از آن نمی‌پرهیزم به تو پناه می‌آورم. از تو می‌خواهم که از آنجا که گمان می‌برم و آنجا که گمان نمی‌برم روزی‌ام دهی.

این‌کتاب با هزار و 108 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 490 هزار تومان منتشر شده است.