تکریم 210 همسایه دو ایستگاه مترو

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تکریم 210 همسایه دو ایستگاه مترو

همسایگان ایستگاه مترو شهرک آزمایش در خط 6 و مدافعان سلامت در خط 7، مورد تکریم قرار گرفتند.

همسایگان ایستگاه مترو شهرک آزمایش در خط 6 و مدافعان سلامت در خط 7، مورد تکریم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احداث هر دو ایستگاه از سال 1394 آغاز شده بود و اگر چه مالکان املاک پیرامونی این دو ایستگاه حدود 6 سال با مشکلات ناشی از عملیات عمرانی این ایستگاه‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند اما در مواجهه حضوری با اکثر ایشان بعد از بهره برداری از هر دو ایستگاه، شهروندان قدرشناس و متین املاک مجاور ایستگاه‌ها، باز هم از به ثمر نشستن پروژه‌های مترویی سپاسگزار بودند.

شهردار تهران پس از رؤیت گزارش مکتوب پویش «همسایه، سپاس» که از بهمن 99 شروع شده و طی آن به دنبال افتتاح هر ایستگاه مترو از همسایگان املاک پیرامونی ایستگاه‌ها عذرخواهی و قدردانی می‌شود، بر استمرار این حرکت تأکید کرد.

نکته مهم دیگری که حناچی بر اهمیت پیگیری آن توصیه داشته‌اند، تلاش برای جمع آوری هر چه سریع‌تر کارگاه‌های عمرانی ایستگاه‌هایی است که مورد بهره برداری قرار گرفته و امکان جمع آوری کارگاه‌ها به منظور بازگشت عرصه عمومی به شهر فراهم است.