سه‌شنبه 25 مرداد 1401

جشن دانش آموختگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
جشن دانش آموختگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، براساس اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی آیین جشن دانش آموختگی، دوشنبه و سه شنبه 6 و 7 تیرماه 1401، در محل تالار ابوریحان مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه برگزار می‌شود. لازم به ذکر است، مراسم در سه گروه به تفکیک دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و براساس زمانبندی های اعلام شده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، براساس اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی آیین جشن دانش آموختگی، دوشنبه و سه شنبه 6 و 7 تیرماه 1401، در محل تالار ابوریحان مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه برگزار می‌شود. لازم به ذکر است، مراسم در سه گروه به تفکیک دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و براساس زمانبندی های اعلام شده برگزار خواهد شد.