حقیقت مرگ از دیدگاه قرآن کریم / آیا با مرگ نابود می‌شویم؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع

بر اساس آیات قرآن کریم، مرگ تنها انتقال از نشئه‌ای به نشئه دیگر است و آنچه جان انسان و انسانیت به آن تعقل می‌گیرد در این میان نابود نخواهد شد.