دوشنبه 4 تیر 1403

حماسه ای در بدرقه تاریخی

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
حماسه ای در بدرقه تاریخی

به گزارش مشرق، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی نوشت:

بزرگداشت مقام شهدای خدمت از سوی ده‌ها هیئت عالی‌رتبه خارجی، عزت‌آفرین و مکمل حماسه میلیونی در بدرقه تاریخی است.

ارتقاء اقتدار و عزت ایران در منطقه و جهان، یکی از ارکان سیاست خارجی رئیس‌جمهور شهید و نتایج اقدامات جهادی شهید حسین امیرعبدالهیان بود.