حمله سایبری به بزرگ‌ترین خط لوله انتقال سوخت در آمریکا

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
حمله سایبری به بزرگ‌ترین خط لوله انتقال سوخت در آمریکا