56 درصد معلولان شهر تهران مستمری دریافت می‌کنند / افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات «معلولان»

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
56 درصد معلولان شهر تهران مستمری دریافت می‌کنند / افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات «معلولان»