سه‌شنبه 2 مرداد 1403

رشد اقتصادی 0.5 درصد به 4.5 درصد رسید

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
رشد اقتصادی 0.5 درصد به 4.5 درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از رشد اقتصادی 0.5 درصد در دهه 90 به رشد 4.5 درصد در سال 1402 رسیدیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در سلسله نشست‌های خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم گفت: این نشست فرصت مناسبی است که به بیان دست آوردهای دولت شهید رئیسی و عملکرد متغیرهای کلان دولت سیزدهم بپردازیم.

وی گفت: برای ما متغیر رشد بسیار مهم است؛ چراکه برای ما رشد اقتصادی و درآمد سرانه و شاخص‌های آن اهمیت بالایی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بعد از سال 1397 و تحریم‌های تحمیلی شدیدا در سال‌های 1398 و 1399 در نرخ رشد کاهش داشتیم که به میانگین 0.5 درصد در دهه 90 رسید. در سال‌های 1400 تا 1402 رشد اقتصادی به ترتیب به 4.4 و 4 و 4.5 درصد رسید.