چهارشنبه 3 مرداد 1403

رشد تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی چقدر شد؟

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی چقدر شد؟

نرخ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد از منظر رشد اقتصادی طی 12 سال اخیر اعلام شد.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که میانگین 10 ساله رشد تولید ناخالص داخلی در سال های 91 تا 99 معادل 0.5 درصد بوده درحالی که این نرخ در نیمه دوم 1400 تا پایان 1402 معادل 4.5 درصد شده است.

میانگین 20 ساله رشد تولید ناخالص داخلی به روایت آمارهای بانک مرکزی، 2.7 درصد و میانگین 25 ساله نیز 2.7 درصد بوده است.

همچنین نمودارهای بانک مرکزی نشان میدهد که درحالی متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دوره 10 ساله 91 تا 99 تنها 0.5 درصد بوده که رشد تولید ناخالص داخلی تنها در سال 1402 به قیمت بازار معادل 5 درصد بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی چقدر شد؟ 2
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت روحانی چقدر شد؟ 3