سه‌شنبه 25 مرداد 1401

روایت ربیعی از اقدام ضروری برای «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی»

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
روایت ربیعی از اقدام ضروری برای «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی»

سخنگوی دولت روحانی، «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی» را «منوط به پاسداری از صندوقهای رای و حضور همیشگی در پای این صندوقها» دانست.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی نوشت:

1/ مشروطه بدون اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد، رقیق سازی و بی خاصیت شده و در ابهام گم شدن مفاهیم،

دیکتاتوری رضاخان به عنوان نتیجه #مشروطه بازنمایی شد. شاه نیز در آبان 57 در یک اعتراف دیرهنگام، به تعهد

به قانون اساسی، به عنوان خون بهای انقلاب مشروطیت وعده داد.

2/ حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی منوط به پاسداری از صندوقهای رای و حضور همیشگی در پای این صندوقهاست.

گرامی باد یاد شهدای مشروطه و تلاشها، فداکاری ها و رشادت های آنها.

بیشتر بخوانید: 2121 کد خبر 1659034
روایت ربیعی از اقدام ضروری برای «حفاظت از مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی» 2