شنبه 5 اسفند 1402

روند مصرف گاز کشور کاهشی شد

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
روند مصرف گاز کشور کاهشی شد

مدیر مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور گفت: حجم مصرف گاز در 24 ساعت گذشته در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به حدود 503 میلیون مترمکعب رسیده که حاکی از کاهشی شدن روند مصرف است.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، «سعید عقلی» با اشاره به افزایش تدریجی دما در سراسر کشور بیان‌داشت: حجم مصرف گاز طبیعی در 24 ساعت گذشته (یکشنبه، 22 بهمن‌ماه) در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از 530 میلیون متر مکعب به حدود 503 میلیون مترمکعب رسیده است.

وی گفت: اکنون بیش از 60 درصد گاز تولیدی کشور در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می‌شود.

عقلی خاطرنشان‌کرد: با ورود جبهه هوای سرد به کشور از اواخر هفته جاری، پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده حدود 60 میلیون مترمکعب افزایش یابد و به حدود 560 میلیون مترمکعب در روز برسد.