یک‌شنبه 5 تیر 1401

رونمایی از شش طرح پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
رونمایی از شش طرح پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد علی زلفی گل در حاشیه بازدید از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از طرح های پژوهشی کوتاه مدت سیاستی که از سوی وزارت علوم به موسسه ارجاء شده بود رونمایی کرد. عناوین این شش طرح پژوهشی عبارتند از: راهکارهای جذب نخبگان علمی با تاکید بر مهاجرت معکوس نخبگان، واکاوی و تبیین شیوه های افزایش سهم مهارت در نظام آموزش عالی کشور، خلائهای قانون مالکیت...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد علی زلفی گل در حاشیه بازدید از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از طرح های پژوهشی کوتاه مدت سیاستی که از سوی وزارت علوم به موسسه ارجاء شده بود رونمایی کرد.

عناوین این شش طرح پژوهشی عبارتند از:

راهکارهای جذب نخبگان علمی با تاکید بر مهاجرت معکوس نخبگان، واکاوی و تبیین شیوه های افزایش سهم مهارت در نظام آموزش عالی کشور، خلائهای قانون مالکیت فکری در حوزه حقوق نوآوران، نویسندگان و تولید کنندگان آثار علمی و هنری، تدوین مدل جامع تالیف و تدوین کتب درسی دانشگاهی، پذیرش دانشجوی خارجی: باید ها و پیامدها و بازتعریف کارکرد اعضای هیئت علمی در دوران همه گیری کرونا با رویکرد انگیزشی و تشویقی و توجه به اعتباربخشی به فعالیت های اعضای هیئت علمی در شرایط آموزش ترکیبی.