دوشنبه 4 تیر 1403

سخنرانی ترومن پس از بمباران هیروشیما / عماد مغنیه که بود و چگونه ترور شد؟ / تراژدی منابع مشترک چیست؟ / لذت رانندگی با شورلت‌های کلاسیک

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع

بسته ویدیویی «تابناک»؛ مجموعه‌ای از ویدیو‌ها پیرامون رویداد‌های سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.