سهمیه بنزین مردادماه امشب واریز می‌شود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
سهمیه بنزین مردادماه امشب واریز می‌شود

سهمیه بنزین مردادماه ساعت 24 امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

سهمیه بنزین مردادماه ساعت 24 امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهمیه بنزین مردادماه سال جاری ساعت 24 امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت واریز می‌شود.