شناسایی 3712 بیمار جدید کرونا / 178 هموطن جان باختند

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
شناسایی 3712 بیمار جدید کرونا / 178 هموطن جان باختند