شنبه 22 مرداد 1401

صدور مجوز 3 رشته جدید در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
صدور مجوز 3 رشته جدید در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و فرهنگ

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رشته‌های «صنایع دستی» با کدرشته 25989 و «بیم‌سنجی» با کدرشته 18244 از سال جاری در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد قرار گرفت. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدسال 1401 می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و تکمیل فرم انتخاب رشته، رشته‌های «صنایع دستی» دانشکده هنر و معماری و «بیم‌سنجی» دانشکده فنی و مهندسی...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رشته‌های «صنایع دستی» با کدرشته 25989 و «بیم‌سنجی» با کدرشته 18244 از سال جاری در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد قرار گرفت.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشدسال 1401 می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و تکمیل فرم انتخاب رشته، رشته‌های «صنایع دستی» دانشکده هنر و معماری و «بیم‌سنجی» دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ را بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما انتخاب کنند.

بر اساس اعلام دانشگاه علم و فرهنگ؛ در حال حاضر 103 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ دایر است.