ضرر 45 میلیارد دلاری تیک تاک

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
ضرر 45 میلیارد دلاری تیک تاک