عاملان نصب بدافزار روی 20 میلیون گوشی در چین محکوم شدند

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
عاملان نصب بدافزار روی 20 میلیون گوشی در چین محکوم شدند