عبور تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
عبور تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اپلیکیشن ماسک در اطلاعیه‌ای با اشاره به عبور تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا، اعلام کرد: روند بستری در تمامی استان‌های کشور کاهشی شد. در ادامه در این اطلاعیه آمده است: با این وجود، هنوز آمار ابتلا و بستری در بسیاری از شهر‌ها بالا است؛ لذا ادامه مراقبت‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اپلیکیشن ماسک در اطلاعیه‌ای با اشاره به عبور تمامی استان‌های کشور از قله خیز پنجم کرونا، اعلام کرد: روند بستری در تمامی استان‌های کشور کاهشی شد. در ادامه در این اطلاعیه آمده است: با این وجود، هنوز آمار ابتلا و بستری در بسیاری از شهر‌ها بالا است؛ لذا ادامه مراقبت‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.