چهارشنبه 19 مرداد 1401

عکس / چشم تو چشم پروانه با تمساح

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
عکس / چشم تو چشم پروانه با تمساح

این تصویر نادر توسط عکاس حیات وحش Paulo Barreiros در برزیل به ثبت رسیده است.

عکس / چشم تو چشم پروانه با تمساح 2