غفاری: فرم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال سفید امضا نبود / همگی مسئولانه رفتار کردند

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
غفاری: فرم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال سفید امضا نبود / همگی مسئولانه رفتار کردند