چهارشنبه 19 مرداد 1401

فشارهای اقتصادی دستاوردهای فرهنگی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

تهران - ایرنا - کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه گفت: دستاوردهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول یکسال گذشته تحت الشعاع فشارهای اقتصادی بر مردم، قرار گرفته است.