فیلم / اعلام موضع وزارت اقتصاد درباره طرح مجلس

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
فیلم / اعلام موضع وزارت اقتصاد درباره طرح مجلس

صحبت‌های کامل سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، درباره تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در صحن علنی مجلس را مشاهده می‌کنید.