چهارشنبه 3 مرداد 1403

ما یک خانواده هستیم و هر عضوی با تابعیت ایرانی برایمان مهم است

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
ما یک خانواده هستیم و هر عضوی با تابعیت ایرانی برایمان مهم است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما یک خانواده هستیم و سرنوشت هر عضوی با تابعیت ایرانی برایمان مهم است. دولت شهید جمهور با بازگرداندن آقایان اسدی و نوری ثابت کرد می‌توان با یک دولت مقتدر پشتیبان ایران و ایرانی در هر نقطه جهان بود. سرنوشت بشیربی آزار را از طریق وزارت خارجه تا آزادی...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه ما یک خانواده هستیم و سرنوشت هر عضوی با تابعیت ایرانی برایمان مهم است. دولت شهید جمهور با بازگرداندن آقایان اسدی و نوری ثابت کرد می‌توان با یک دولت مقتدر پشتیبان ایران و ایرانی در هر نقطه جهان بود. سرنوشت بشیربی آزار را از طریق وزارت خارجه تا آزادی ایشان پیگیری خواهم کرد.»