مبلغ زکات فطره رمضان 1400 اعلام شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
مبلغ زکات فطره رمضان 1400 اعلام شد

قم - دفاتر مراجع معظم تقلید، مبلغ زکات فطره ماه مبارک رمضان 1400 را اعلام کردند.

قم - دفاتر مراجع معظم تقلید، مبلغ زکات فطره ماه مبارک رمضان 1400 را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفاتر مراجع معظم تقلید، مبلغ زکات فطره ماه مبارک رمضان 1400 را به شرح زیر اعلام کردند:

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران گرامی، نظر این مرجع تقلید پیرامون میزان زکات فطره و کفاره روزه را اینگونه بیان کرد:

مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (3 کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.

کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد (حدود 750 گرم) طعام مثل گندم است.

کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هرکدام یک مد (حدود 750 گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.

آیت الله حسین نوری همدانی

دفتر آیت الله نوری همدانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مؤمنین نظر این مرجع تقلید را در مورد زکات فطره ماه مبارک رمضان 1400 اینگونه تعیین بیان کرد:

برای هر نفر، یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم گندم یا برنج و یا اجناسی که در رساله عملیه ذکر گردید می‌باشد، مکلف می‌تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت هر کیلو گندم در بعضی مناطق نزدیک به 7,000 تومان و قیمت هر کیلو برنج متعارف تقریبا 25,000 تومان می‌باشد فطریه هر نفر به حساب گندم تقریبا 20 هزار تومان و به حساب برنج 75 هزار تومان می‌باشد.

آیت الله جعفر سبحانی

دفتر آیت الله سبحانی میزان زکات فطره رمضان 1400 را این چنین اعلام کرد:

برای هر نفر، یک صاع که (تقریبا سه کیلو) گندم یا برنج یا جو یا خرما یا کشمش یا ذرت و مانند اینها است، مکلف می‌تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر بپردازد.

قیمت هر کیلو گندم (به نرخ آزاد) در برخی مناطق نزدیک به 7,000 تومان، و قیمت هر کیلو برنج متعارف، 25,000 تومان می‌باشد.