چهارشنبه 19 مرداد 1401

«مدیر امور عمومی» معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
«مدیر امور عمومی» معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

به گجزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباس شیراوژن؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سید حسین حسینی را به سمت مدیر امور عمومی این معاونت منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " مدیر امور عمومی معاونت " منصوب می‌گردید تا برابر موازین شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تعامل...

به گجزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباس شیراوژن؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، سید حسین حسینی را به سمت مدیر امور عمومی این معاونت منصوب کرد. در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " مدیر امور عمومی معاونت " منصوب می‌گردید تا برابر موازین شرعی و قانونی انجام وظیفه نمایید. امید است با استعانت از خداوند متعال و تعامل با سایر واحد‌های معاونت در انجام امور محوله موفق و موید باشید.